Skřítkova školka

Naše filozofie

Ve Skřítkově školce vycházíme z několika vzdělávacích a výchovných přístupů k dětem.

Myšlenka lesních mateřských škol

Zásadní je myšlenka lesních mateřských škol, kde děti tráví většinu dne venku za každého počasí. Protože každé počasí nám nabízí jinou škálu zajímavých možností a aktivit. Navíc dětem kontakt s přírodou rozvíjí zručnost a pouto k přírodě, které oceníme v budoucnosti, až se nebudou otáčet zády k otázkám udržitelnosti a ekologie, nemluvě o nižší nemocnosti mezi dětmi z lesních školek.

Pobyt v přírodě a volná hra

S pobytem v přírodě souvisí prostor pro volnou hru dětí. Ta rozvíjí samostatnost, kreativitu, schopnost zodpovědně rozhodovat a také spolupracovat s ostatními. Při volné hře děti zakoušejí na vlastní kůži přiměřené riziko, které jim umožňuje například hra s nalezenými materiály v přírodě… Dítě zde prožívá pocit úspěchu, který je tolik důležitý pro sebevědomí člověka.

Respektovat a být respektován

Dalším přístupem, který nás ovlivňuje, je Respektovat 
a být respektován
. Každý z nás je originální, má své přednosti i nedostatky, naše emoce mají různou intenzitu a takto je to naprosto v pořádku. Děti vnímáme jako partnery. Každý z nás, tedy i nejmladší účastník školkového dne, má právo na názor, na diskuzi, ale také na odmítnutí. Pro všechny z nás je učení se respektovat druhého a případný konflikt řešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran, protože konflikt je přirozenou součástí životů nás všech.

Inspirace prací Marie Montessori

Maria Montessori kladla na srdce rodičům a pedagogům, aby dítěti pomáhali jen tak, aby danou činnost dokázalo samo. A to je podle nás cenný vzkaz. Je velmi důležité zaměřit se na podporu samostatnosti všech dětí, proto připravíme prostředí pro děti tak, aby se v něm mohly bezpečně pohybovat a rozvíjet své schopnosti a aktuální potřeby. Montessori pedagogika využívá mnoho propracovaných pomůcek s následnou ověřitelností. A neboť jsme přesvědčeni, že chyba je náš přítel a můžeme díky ní růst, zařadíme do programu práci právě s těmito pomůckami nejen při pravidelných Montessori dílničkách.

Waldorfská inspirace

Z waldorfské pedagogiky si vybíráme vzdělávání v oblasti rukodělné výroby. Pozorovat, jak se dítěti pod rukama rodí nový výrobek, nástroj nebo umělecké dílo jakkoli nedokonalé pro oko dospělého, je prostor, kde se o dítěti mnohé dozvíme a také prostor, kde dítě poznává samo sebe. Dalším důležitým antroposofickým bodem jsou rituály a oslavy. Ty nás ukotvují ve dni a v koloběhu celého roku. Chceme dětem předat moudrost minulých generací, ukázat jim bohatství lidových tradic, oslav svátků a rozšířit tak celým rodinám a naší komunitě život o nevšední zážitky, které si poneseme dlouho ve svých srdcích.