Skřítkova školka

Skřítkova lesní školka zahájila svou činnost teprve minulý rok v září 2020. Co se Vám vybaví při spojení lesní školka? Sázení stromků v lese? To také, ale i se vzdělávacím konceptem!
Díky kampani na hithit.cz, kterou zakladatelky v roce 2020 uspořádaly, díky nespočtu lidem, kteří i nemálo jejich projekt podpořili a zejména díky dotaci od Ministerstva životního prostředí je školka i zahrada plně vybavena.
Zázemí lesní školky představuje nová, zateplená, celoroční jurta, kde lze bez problému v zimě běhat v tílku. Zahrada školky nabízí nespočet atrakcí, jako jsou: kruhy, přechodové klády, kuchyňka pro malé kuchařky, pracovní ponk se vším, bez čeho se kluci v dílně neobejdou, velké pískoviště, vyvýšené záhony, vrbový domeček, dendrofon nebo oblíbený kopeček s tunelem. Ke školce náleží také rozsáhlá terasa se zastřešením, která je vhodným místem pro odpolední odpočinek a úkryt před horkým počasím. Součástí školky jsou hospodářská zvířata, která děti chodí krmit: slepice, kozy, prasátka, křepelky, králíci a mnohé další. Přes teplé období děti mají na zahradě želvu, ježka nebo morče, učí se o ně pečovat. Jednou za čas přijdou také koníci, na kterých děti jezdí.
Skřítkova školka klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, prožívání všemi smysly, úctu ke všemu živému, respekt k sobě i k druhým, prožívání všech ročních období a jejich cyklů, lidových tradic a obyčejů. Děti se v přírodě učí porozumět fyzikálním, matematickým a přírodovědným souvislostem. Jak se dostala naše oblíbená zelenina na prodejní pult? Je to dlouhá cesta, kterou již od samotného semínka ve školkových záhonech děti pozorují a pečují o ně. A až vypěstují, samy si je očistí, nakrájí a společně ve školce uvaří v kotlíku nad ohněm.
Děti se učí projevit své emoce bez zábran, naslouchat druhým, vzájemně si pomáhat, podporovat se. V jednoduchých činnostech, jako je například umývání nádobí, svlékání a oblékání se, úklid místa aj., je průvodci vedou k zodpovědnosti za své věci.
Ve školce pracují kvalifikovaní průvodci, pedagogové, kteří jsou pro děti velkým vzorem a oporou. Mají s nimi velmi kladný přátelský vztah, což lze vypozorovat například z rovnocenného tykání si.
V týdenních programech je zapojena výuka anglického jazyka, muzikohraní na klávesy, kytaru, flétnu a další škálu hudebních nástrojů, které najdeme ve školce. Průvodci kladou důraz na předškolní pedagogiku, která je pro předškoláky připravena tařka každý den, správný úchop tužky a logopedii. Do školky jezdí divadla, muzikanti a zajímaví lidé.
Školka má svou pedagogickou koncepci a ŠVP (školní vzdělávací program), který vychází z RVP (rámcový vzdělávací program). Školka je součástí Asociace lesních mateřských škol a do budoucna plánuje vstoupit do rejstříku škol MŠMT. Stravování ve školce je zajištěno cateringovou firmou.
I přes těžké podmínky dnešní doby školka neleží ladem. Průvodci připravují celoroční programy, pracují na zahradě a vylepšují zázemí. Jsou v kontaktu s rodiči a pro děti připravují týdenní domácí i venkovní aktivity.
Letos poprvé nabízí školka pro veřejnost také letní program ve formě příměstských táborů.