Nikol Drbohlavová

S dětmi pracuji od mládí, začínala jsem jako oddílový vedoucí a vedoucí kroužků v DDM, postupně jsem se dostala k lektorování programů primární prevence a díky působení v dětském oddíle jsem se jako dobrovolník věnovala práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro které jsme organizovali letní tábory. S touto cílovou skupinou jsem byla v kontaktu i jako sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. 

A čím déle jsem pracovala s dětmi, tím více mě to táhlo k těm nejmenším, se kterými se vracím do dětských let a můžu si užívat vaření z bláta, kreslit (i když to neumím), zpívat a běhat. 

Vystudovala jsem sociální pedagogiku, ale největší školou jsou pro mě mé tři dcery, na kterých někdy více a někdy méně úspěšně zkouším své pedagogické dovednosti.