Jakub Drbohlav

Jsem člověkem, který se zabývá vzděláváním. Profesně pracuji s dětmi, studenty i dospělými. Zároveň mě baví oblast managementu, vytvářet podporu pracovním týmům, hledat společně cesty a směřování organizace. Pracovní zkušenosti jsem sbíral jako pedagog v SVČ i na internátě, jako manažer v zařízení sociálních služeb, založil jsem NNO SATORI HK z.s. a podílel se na vzniku ZŠ Hučák. V současné době se na ZŠ Hučák věnuji volnočasovým aktivitám a družině. V SATORI se zabývám programy, které pomáhají školám k trvale pozitivní změně.

Jsem táta, který se díky svým dětem začal zajímat o různé alternativy předškolního vzdělávání. Cesta hledání té ideální školky se změnila v cestu vytváření Skřítkovy školky. Zde se snažím poskytovat podporu průvodcům při práci s dětmi i při hledání cest směřováním školky.