Denní harmonogram

Příchod dětí do školky

volná hra, rozdělávání ohně

7:00 - 8:30

Ranní kruh

společné přivítání, zpívání písniček, sdílení

8:30 - 9:00

Pobyt v přírodě, vzdělávací činnost

9:00 - 11:30

Svačina

10:00

Návrat, osobní hygiena, příprava na oběd

11:00 - 11:30

Oběd

11:30 - 12:30

Vyzvedávání dětí po obědě, úklid po obědě
a příprava na odpočinek

12:30 - 13:00

Odpočinek
relaxace, vyprávění pohádek

13:00 - 14:00

Odpolední program

14:00 - 16:00

Vyzvedávání dětí

15:30 - 16:00

Do Skřítkovy školky mohou přijít rodiče dětí zapsaných k docházce. Do Skřítkovy školky také může po předchozí domluvě přijít rodič s dítětem, které Skřítkovu školku pravidelně nenavštěvuje. V obou případech se četnost návštěv bude odvíjet od situace ve skupině a nesmí narušovat dynamiku skupiny dětí.