Ceník

Pro školní rok 2017/2018

Typ docházky

Cena / Měsíc

2 dny

2 800 Kč

3 dny 

4 200 Kč

5 dní 

7 000 Kč

Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši platby za docházku dítěte do klubu, které je povinen nejméně dva měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách www.skritkovaskolka.cz. Úhrady jízdného a vstupné na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Výši platby sdělí pedagog rodičům předem a rodiče finanční obnos předají příslušnému pedagogovi při předání dítěte.

Uvedené ceny zahrnují stravné.